Dimarts, 10 Febrer 2015 12:10

LA BANDA SONORA ‘I LIKE BARCELONA’

Escolta la ciutat, la banda sonora de l’exposició, ha sigut creada especialment per a la Sala Ciutat. Un conjunt de paraules, sons i música que acompanyen l'exposició 'I Like Barcelona', que tenen com a funció principal la de potenciar i complementar conceptualment les tres vessants de l'exposició: persones, arquitectura, urbanisme. Per aquest motiu, és una intervenció sonora en tres parts que funciona com un tot: veus, mapa sonor i peça musical de textura electrònica. Les tres parts se sumen i complementen en els espais de transició de l’exposició, donant una visió global d’aquesta.

Objectius:

1.    Complementar, envoltant a l’usuari de les textures sonores de Barcelona i de les persones que hi viuen, les tres parts principals de l’exposició: Base de dades BD de frases, vocabulari bàsic de la ciutat, sala ‘under construccion’.

2.    Adaptar-se al contingut de tres espais diferents, per aquest motiu la banda sonora es divideix en tres parts:

-    Entrada: veus que diuen en diferents idiomes frases significatives de la selecció de BD. Peça composta amb l’enregistrament de veus amb diferents textures i tonalitats per mostrant la pluralitat del contingut ‘PERSONES’.

-    Sala Petita: mapa sonor de Barcelona. Peça composta amb un conjunt de sons i músiques enregistrades a diferents punts de la ciutat, carrers, places i edificis significatius. Per mostrar el cromatisme sonor del contingut ‘ARQUITECTURA’ i ‘URBANISME’.

-    Sala Gran: ‘under construccion’, peça ambient de textura electrònica, sons analògics tipus ‘moog’ tractats des d'una seqüència aleatòria condicionada a una tonalitat. Peça inspirada en les connexions neuronals de les persones per explicar la ciutat d’avui, una ciutat de límits oberts, tan físics, artístics, com psicològics.

3.    Difusió a internet: concomitance -people-architecture-urbanplanning

Articles relacionats (per etiqueta)

Banner_blogASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA

Rambla Catalunya 87, 1D, 08008 Barcelona